netværket ALIV


Er du uddannet fra RUC og beskæftiger du dig professionelt med udviklingen af arbejdsliv og arbejdsmiljø – så er ALIV dit kompetenceudviklende netværk!

I ALIV har vi fokus på at skabe fagligt udbytte gennem sprøde oplæg, refleksion og kritiske debatter. Vi tager afsæt i den nyeste udvikling og forskning inden for arbejdsliv og arbejdsmiljø. På tværs af vidensformer udfordrer vi hinanden på vores praksis og vores muligheder for at præge den fremtid, vi er en del af!
 

Netværket er dannet i samarbejde mellem kandidater og forskere fra Roskilde Universitet, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø og arbejdsliv. Møderne er professionelt faciliteret. Processerne organiseres forskelligt fra gang til gang med blik for relevant og energifyldt at understøtte indholdet, der debatteres. 

I ALIV afholder vi årligt to netværksmøder og en todages årskonference. På møderne kommer du i direkte dialog med forskere fra Center for Arbejdslivsforskning og får mulighed for at relatere din praksis til den nyeste forskning. De to netværksmøder holdes på RUC fra 09.30 til 16.00 den sidste fredag i januar og maj, og årskonferencen holdes udenfor RUC som et 12-12 internat-arrangement den sidste torsdag og fredag i september.

Mens videndelingen og erfaringsudvekslingen på møderne rækker ud efter at skabe udbytterige sammenstød mellem teori og praksis, så rækker den uformelle stemning på møderne ud efter at skabe et tillidsfuldt debatforum og understøtte betydende menneskelige relationer.

I 2010 gennemførtes en uafhængig intern undersøgelse af netværket på RUC.
 Du kan læse rapporten her.


Styregruppe for ALIV

Formand Klaus T Nielsen, RUC
Næstformand Sidsel Lond Grosen, RUC
Kristina Sehested, Finansforbundet
Allan Snitker, Blik- og Rørarbejderforbundet
Rasmus Monnerup Jensen, Arbejdsmijøsekretariatet

Suppleant Søren Bjerregaard Kjær, Dansk Magisterforening
Suppleant Signe Tønnesen Bergmann, Lederne

Netværksadministrator og -facilitator Steen Elsborg, LDI - Læringsdrevet innovation

Vedtægter