Majnetværksmødet "Afskaf Arbejdsmiljøorganisationen - og hvad så?"Program
Oplæg v/ Agnete Meldgaard Hansen og Klaus T. Nielsen