ALIV


Velkommen til ALIV
ALIV er et kompetencegivende netværk, hvor medlemmerne alle arbejder professionelt med arbejdsliv og er uddannet på RUC. 
Netværket er dannet i samarbejde mellem forskere fra RUC og praktikere på arbejdsliv- og arbejdsmiljøområdet. 

I ALIV skaber vi fagligt udbytte gennem kritisk og idegenererende dialog af den nyeste udvikling og forskning inden for arbejdsliv og arbejdsmiljø. Vi holder professionelle og involverende netværksmøder, som relaterer viden fra teori og praksis.

Vi designer og faciliterer møderne metodisk forskelligt men altid med sigte på at bringe netværkets store interne viden om arbejdsliv og arbejdsmiljøarbejde aktivt i spil - og i samspil.

Det er vores ambition at udvikle nye forståelser af både indhold og metoder i det professionelle arbejde med arbejdsmiljø i Danmark og konstant være på forkant med tendenserne i arbejdslivet.

Hvert år holder ALIV to heldagsmøder fra 9-16 på RUC og et "12-12"-årstræf på et konferencested på Sjælland. Møderne holdes den sidste fredag i jannuar og maj samt den sidste torsdag-fredag i september.

I 2020 sker det med følgende indhold:

Fredag den 31. januar 2020 - se program her
Arbejdsliv og FN´s Verdensmål
– hvilke udfordringer og muligheder står vi med?
Alle snakker om FN´s Verdensmål for en bæredygtig udvikling, men det er ikke helt tydeligt, hvilken rolle arbejdspladsen og arbejdsmiljøet spiller i målene. Samtidig er Verdensmålene blevet et strategisk omdrejningspunkt i mange sammenhænge og derfor vil vi på dette møde kaste et kritisk blik på de udfordringer, som ligger i målene og samtidig arbejde med mulighederne for at koble os på dagsordenen.

Fredag den 29.maj 2020
Er der lige nu behov for at nytænke arbejdsmiljøindsatsen?
Fleksibiliteten sætter sig igennem. Ikke bare for freelancere og de prekært ansatte - også de fastansatte rammes på godt og ondt. Fx med den fleksible arbejdstid med høj grad af selvledelse og den fleksible indretning af arbejdspladserne med åbne kontorlandskaber og free seating. Samtidig tager den teknologiske udvikling stadig store skridt, der får betydning for vores arbejde. Både i produktionsindustrien og serviceindustrien men også i videnarbejdet ... 
Hvilken rolle spiller den måde, vi har indrettet vores arbejdsmiljøindsats på i virksomhederne og organisationerne? Og kan vi sætte ind med relevant håndtering og forebyggelse og medvirke til at skabe den fremtid vi ønsker? 

Årstræf den 24.-25. september 2020 
Det gode arbejdsliv 2030!
- hvad står foran os i fremtidens arbejdsmiljø?
- hvordan kan vi proaktivt gå op imod udfordringerne?
- og finde åbningerne til at skabe det gode arbejdsliv?

Tilbage i 2012 arbejdede ALIV-netværket med 4 fremtidsscenarier for arbejdsmiljøet 2020. Vi genbesøger netværkets forudsigelser og stiller analytisk skarpt på hvor vi tog fejl og hvilke profetier, der holdt stik. 
Tilbageblikket danner afsæt for et visionært arbejdende værksted om hvordan aktuelle og kommende arbejdslivsudfordringer og muligheder kan gribes proaktivt an.
Vi inviterer arbejdsmarkedets parter og andre gæster med særligt indblik i fremtidens muligheder og udfordringer i arbejdslivet med til et samskabende fremtidsværksted.I 2021 er datoerne for netværksmøderne den 29jan, 28maj og 30sept-1okt.

--
Vil du være med i netværket?
I ALIV optager vi alle, der har en uddannelse fra RUC og nu beskæftiger sig professionelt med udviklingen af arbejdsliv og/ eller arbejdsmiljø.

Læs om netværket 
Se video med ALIV-medlemmer 
Læs om indholdet i møderne i 2019
Og følg os på linkedin og 
facebook

Du kan også 
kontakte netværkets facilitator Steen Elsborg på  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.