ALIV


Velkommen til ALIV
ALIV er et kompetencegivende netværk, hvor medlemmerne alle arbejder professionelt med arbejdsliv og er uddannet på RUC. 
Netværket er dannet i samarbejde mellem forskere fra RUC og praktikere på arbejdsliv- og arbejdsmiljøområdet. 

I ALIV skaber vi fagligt udbytte gennem kritisk og idegenererende dialog af den nyeste udvikling og forskning inden for arbejdsliv og arbejdsmiljø. Vi holder professionelle og involverende netværksmøder, som relaterer viden fra teori og praksis.

Vi designer og faciliterer møderne metodisk forskelligt men altid med sigte på at bringe netværkets store interne viden om arbejdsliv og arbejdsmiljøarbejde aktivt i spil - og i samspil.

Det er vores ambition at udvikle nye forståelser af både indhold og metoder i det professionelle arbejde med arbejdsmiljø i Danmark og konstant være på forkant med tendenserne i arbejdslivet.

Hvert år holder ALIV to heldagsmøder fra 9-16 på RUC og et "12-12"-årstræf på et konferencested på Sjælland. Møderne holdes den sidste fredag i jannuar og maj samt den sidste torsdag-fredag i september.

I 2020 sker det på grund af Corona-situationen ekstraordinært med fire møder, der har følgende indhold:

Fredag den 31. januar 2020
Arbejdsliv og FN´s Verdensmål
– hvilke udfordringer og muligheder står vi med?

Fredag den 29.maj 2020 fra kl. 0900 - 1200
Virtuel dialogworkshop - hvordan er vores arbejdsliv ramt af corona? 
Vi lever lige nu i en vanvittig tid. Corona-situationen har tankevækkende vendt op og ned på præmisser. Forhold, man aldrig troede kunne lade sig gøre, kan det pludselig fra den ene dag til den anden. Store dele af samfundet er lukket ned, og vi forsøger at holde sammen på afstand. Hvordan påvirker det os hver især i netværket, og hvordan påvirker det konkret vores arbejdsliv? Netop disse spørgsmål bruger vi som grundlag for vores dialog og diskussioner på dette ektraordinære virtuelle netværksmøde. Og afslutningsvis peger vi på fokuspunkter, som corona-situationen er med til at åbenbare, at vi bør integrere på efterårets arrangementer om fremtidens arbejdsliv og organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet netop nu. 

Årstræf den 24.-25. september 2020 
Det gode arbejdsliv 2030!
- hvad står foran os og kan vi proaktivt finde åbninger til at skabe det gode arbejdsliv?

Tilbage i 2012 arbejdede ALIV-netværket med 4 fremtidsscenarier for arbejdsmiljøet 2020. Vi genbesøger netværkets forudsigelser og stiller analytisk skarpt på hvor vi tog fejl og hvilke profetier, der holdt stik. 
Tilbageblikket danner afsæt for et visionært arbejdende værksted om hvordan aktuelle og kommende arbejdslivsudfordringer og muligheder kan gribes proaktivt an - og her inviterer vi oplægsholdere med særligt indblik i fremtidens muligheder og udfordringer i arbejdslivet med som både inspirationskilder og samskabere.


Fredag den 6. november 2020
Er der præcis nu behov for at nytænke arbejdsmiljøindsatsen?
Fleksibiliteten sætter sig igennem. Ikke bare for freelancere og de prekært ansatte - også de fastansatte rammes på godt og ondt. Fx med den fleksible arbejdstid med høj grad af selvledelse og den fleksible indretning af arbejdspladserne med åbne kontorlandskaber og free seating. Samtidig tager den teknologiske udvikling stadig store skridt, der får betydning for vores arbejde. Både i produktionsindustrien og serviceindustrien men også i videnarbejdet ... 
Hvilken rolle spiller den måde, vi har indrettet vores arbejdsmiljøindsats på i virksomhederne og organisationerne? Og kan vi sætte ind med relevant håndtering og forebyggelse og medvirke til at skabe den fremtid vi ønsker? 


I 2021 er datoerne for netværksmøderne den 29jan, 28maj og 30sept-1okt.

--
Vil du være med i netværket?
I ALIV optager vi alle, der har en uddannelse fra RUC og nu beskæftiger sig professionelt med udviklingen af arbejdsliv og/ eller arbejdsmiljø.

Læs om netværket 
Se video med ALIV-medlemmer

Og følg os på linkedin og 
facebook

Du kan også 
kontakte netværkets facilitator Steen Elsborg på  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.