ALIV


Velkommen til ALIV
ALIV er et kompetencegivende netværk, hvor medlemmerne alle arbejder professionelt med arbejdsliv og er uddannet på RUC. 
Netværket er dannet i samarbejde mellem forskere fra RUC og praktikere på arbejdsliv- og arbejdsmiljøområdet. 

I ALIV skaber vi fagligt udbytte gennem kritisk og idegenererende dialog af den nyeste udvikling og forskning inden for arbejdsliv og arbejdsmiljø. Vi holder professionelle og involverende netværksmøder, som relaterer viden fra teori og praksis.

Vi designer og faciliterer møderne metodisk forskelligt men altid med sigte på at bringe netværkets store interne viden om arbejdsliv og arbejdsmiljøarbejde aktivt i spil - og i samspil.

Det er vores ambition at udvikle nye forståelser af både indhold og metoder i det professionelle arbejde med arbejdsmiljø i Danmark og konstant være på forkant med tendenserne i arbejdslivet.

Hvert år holder ALIV to heldagsmøder fra 9-16 på RUC og et "12-12"-årstræf på et konferencested på Sjælland. Møderne holdes den sidste fredag i jannuar og maj samt den sidste torsdag-fredag i september.

I 2020 sker det på grund af Corona-situationen ekstraordinært med fire møder, der har følgende indhold:

Fredag den 31. januar 2020
Arbejdsliv og FN´s Verdensmål
– hvilke udfordringer og muligheder står vi med?

Fredag den 29.maj 2020 fra kl. 0900 - 1200
Virtuel dialogworkshop - hvordan er vores arbejdsliv ramt af corona? 
Vi lever lige nu i en vanvittig tid. Corona-situationen har tankevækkende vendt op og ned på præmisser. Forhold, man aldrig troede kunne lade sig gøre, kan det pludselig fra den ene dag til den anden. Store dele af samfundet er lukket ned, og vi forsøger at holde sammen på afstand. Hvordan påvirker det os hver især i netværket, og hvordan påvirker det konkret vores arbejdsliv? Netop disse spørgsmål bruger vi som grundlag for vores dialog og diskussioner på dette ektraordinære virtuelle netværksmøde. 

Årstræf den 24.-25. september 2020 
Det gode arbejdsliv 2030!
- hvad står foran os og kan vi proaktivt finde åbninger til at skabe det gode arbejdsliv?

Tilbage i 2012 arbejdede ALIV-netværket med 4 fremtidsscenarier for arbejdsmiljøet 2020. Vi genbesøger netværkets forudsigelser og stiller analytisk skarpt på hvor vi tog fejl og hvilke profetier, der holdt stik. 
Tilbageblikket danner afsæt for et visionært arbejdende værksted om hvordan aktuelle og kommende arbejdslivsudfordringer og muligheder kan gribes proaktivt an - og her inviterer vi oplægsholdere med særligt indblik i fremtidens muligheder og udfordringer i arbejdslivet med som både inspirationskilder og samskabere.


Fredag den 6. november 2020
Hvad er der ledelsesmæssigt behov for i et arbejdsliv uden traditionelle grænser? Et arbejdsliv, hvor fleksibiliteten har sat sig igennem på godt og ondt - og som nu også udfordres af corona initierede forandringer.

På grund af smittetallet og corona-restriktionerne gennemføres netværksmødet den 6. november virtuelt. Vi omdanner dagen til en virtuel workshop fra kl. 9-13, der tematiserer fremtidens arbejdsmiljøarbejde i et et ledelsesperspektiv. Lektor, Ph.D. Anders Raastrup Kristensen medvirker i workshoppen og vil med sin store viden og kritiske engagement i dagens problemstillinger udfordre os både med oplæg og som dialogpartner. I et setup, hvor vi så godt, det overhovedet lader sig gøre virtuelt, skaber det udfordrings-baserede kritiske debat-miljø, som kendetegner ALIV.I 2021 er datoerne for netværksmøderne den 29jan, 28maj og 30sept-1okt.

--
Vil du være med i netværket?
I ALIV optager vi alle, der har en uddannelse fra RUC og nu beskæftiger sig professionelt med udviklingen af arbejdsliv og/ eller arbejdsmiljø.

Læs om netværket 
Se video med ALIV-medlemmer

Og følg os på linkedin og 
facebook

Du kan også 
kontakte netværkets facilitator Steen Elsborg på  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.